Часови за тапани

Учениците во Крешендо Училиште за Рок веднаш застануваат зад тапаните и ги учат основите изведувајќи ги рок-песните што ги сакаат. На нашите часови по инструмент преку програма заснована на изведба што вклучува индивидуални часови и свирење во бенд (програмата вклучува часови по инструмент за деца од предучилишна возраст) нашите ученици успешно ги совладуваат техниките на свирење на тапани и свирење во бенд со концертни настапи.