ЦЕНОВНИК

,,КРЕШЕНДО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО УЧИЛИШТЕ’’

Музички Рингишпил

Шест часа месечно ( 2 часа по секој избран инструмент ) , индивидуална настава.

Цена за 6 часа: 6614 dенари

Пијанисимо интернационален пакет 1

Индивидуални часови по инструмент. Времетраење на часот е 30 минути.

Цена за еден час : 1102 денари

Пијанисимо интернационален пакет 2

Индивидуални часови по инструмент. Времетраење на часот е 30 минути.

Цена за четири часа : 3858 денари

Форте интернационален пакет 1

Индивидуални часови по инструмент. Часот е 45 минутен.

Цена за еден час: 1378 денари

Форте интернационален пакет 2

Индивидуални часови по инструмент. Часот е 45 минутен.

Цена за четири часа: 4960 денари

Форте интернационален пакет 3

Индивидуални часови по инструмент. Часот е 45 минутен.

Цена за осум часа: 8819 денари

Фортисимо интернационален пакет

Еднаш неделно, групна настава со максимум 4 ученици. Часот е
60 минутен

Цена на еден час: 660 денари

Крешендо Пакет (Интернационална Диплома)

36 индивидуални часови. Часовите се 45 минутни.

Цена за 36 часа: 55.120 денари

* Pianissimo,Forte and Fortissimo мора да се искористи во рок од 30 дена по уплатата.
* Crescendo International Package мора да се искористи за 5 месеци по уплатата

Цените за интернационална диплома не го опфаќаат трошокот за полаѓање на испитот.

Пробниот час важи само за пакетите Пијанисимо, Форте и настава по балет.