ЦЕНОВНИК

,,КРЕШЕНДО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО УЧИЛИШТЕ’’

Пијанисимо пакет

Два пати неделно индивидуални часови по инструмент и еднаш неделно групна настава по солфеж и музичка теорија. Часовите се 30 минутни
(72 часа инструмент и бонус 36 часа музичка теорија)

Еден час: 733 денари
Месечна рата : 5.280 денари
Семестар 26.400 денари
Фамилијарен со 10% попуст: 23.760 денари по дете

Форте пакет

Два пати неделно индивидуални часови и еднаш неделно групна настава по музичка теорија. Часовите се 45 минутни.
(72 часа инструмент и бонус 36 часа музичка теорија)

Еден час: 916 денари
Месечна рата : 6.600 денари.
Семестар : 33.000 денари
Фамилијарен со 10% попуст: 29.700 денари по дете

Фортисимо пакет

Еднаш неделно, групна настава со максимум 12 ученици (групна настава пијано со максимум 5 ученици). Часот е 60 минутен.

Месечна чланарина: 1.800 денари

Пиколини пакет (музичка градинка)

Два пати неделно групна настава со максимум 12 ученици. Часоовите
се 30 минутни .

Месечна чланарина: 2.000 денари

Кавер Бенд пакет (свирење во бенд)

Еднаш неделно групни часови. Часот е 90 минутен.

Месечна чланарина: 3.000 денари

Еден час: 1000 денари

Музички Рингишпил

Шест часа месечно ( 2 часа по секој избран инструмент ) , индивидуална настава. Часот е 45 минутен.

6,000 денари месечно

Крешендо пакет I ( интернационална диплома )

Два пати неделно индивидуални часови по инструмент и еднаш неделно групна настава по музичка теорија. Часовите се 30 минутни.
(72 часа инструмент и 36 часа музичка теорија)

Семестар: 33,000 денари

Крешендо пакет II ( интернационална диплома )

Два пати неделно индивидуални часови и еднаш неделно групна настава по музичка теорија. Часовите се 45 минутни. (72 часа инструмент и 36 часа музичка теорија)

Семестар: 39,600 денари

Џуниор пакет (музичка работнилница) од 6 до 9 години

Еднаш неделно групна настава со максимум 20 ученици. Часоовите
се 45 минутни.

Месечна чланарина:1.200 денари.

Еден час: 400 денари

Хор ,, Крешендо,,

Еднаш неделно, групна настава со максимум 12 ученици. Часот е 60 минутен.

Месечна чланарина:1.200 денари.

Настава по балетска уметност

Два пати неделно групна настава. Часовите се 60 минутни.

1500 денари месечно.

Пробен час

300ден

Пробен пијанисимо пакет

Осум индивидуални часови по инструмент. Времетраење на часот е 30 минути.

Месечен надомест: 6.400 денари

Пробен форте пакет

Осум индивидуални часови по инструмент. Часот е 45 минутен.

Месечен надомест: 7.600 денари

Плаќање:
* Семестрален попуст 5% Семеен попуст 10% попустите важат само пакетите Пијанисимо и Форте и истите не се комбинираат
* За учениците кои ќе се запишат по уписниот рок, во текот на првото или второто полугодие, месечната рата варира во однос на останатиот дел на часови.

Цените за интернационална диплома не го опфаќаат трошокот за полаѓање на испитот.

Пробниот час важи само за пакетите Пијанисимо, Форте и настава по балет.

Доколку родителот изврши упис на второ дете, попустот важи само при семестрално плаќање.

Семестралениот и семејниот попуст не се комбинираат.