Музичка градинка

Музичката градинка (од три до шест години) вклучува неколку елементи за учење музички инструменти и теорија, преку креативно и разиграно вклучување на часови, вежби за пеење и ритам, слушање музика, запознавање со разни музички инструменти, уникатен пристап за учење ноти (преку игри и бои) и вежби за стекнување вештини за јавен настап.